Cezary Żechowski

Cezary Żechowski Psychiatra dzieci i młodzieży Konteksty Psychiatria

Dr n. med. Cezary Żechowski Specjalista Psychiatra, Psychoterapeuta Dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra oraz psychoterapeuta dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin, członek m.in. Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par, Międzynarodowego Neuropsychoanalitycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości. Aktualnie kieruje Środowiskowym Centrum Zdrowia […]

Katarzyna Szaulińska Dynowska

Katarzyna Szaulińska Dynowska Konteksty Psychiatria Mokotów

Katarzyna Szaulinska-Dynowska Specjalistka Psychiatra, Doktor nauk medycznych Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 2018-2019 pełniła obowiązki ordynatora oddziału detoksykacyjnego OLZA w Zakładzie Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Ukończyła czteroletnie szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji. […]

Marzena Firlej Paluch

Marzena Firlej Paluch psychiatra

Marzena Firlej Paluch Specjalistka Psychiatra, Specjalista psychiatra. Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbyła w Szpitalu Tworkowskim. Ma doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i w praktyce ambulatoryjnej. Pracowała w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w oddziale leczenia […]