Zespół Kontekstów psychiatria

Marzena Firlej Paluch psychiatra

Marzena Firlej Paluch

Specjalistka Psychiatra

Specjalista psychiatra. Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbyła w Szpitalu Tworkowskim.
Ma doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i w praktyce ambulatoryjnej. Pracowała w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych, oddziale odwykowym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.
Była konsultantem psychiatrą Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie gdzie zajmowała się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u chorych cierpiących na schorzenia somatyczne.
W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych:
Zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
Zaburzeń lękowych, nerwicowych
Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
Zaburzeń psychosomatycznych
Schizofrenii
Zaburzeń snu
Problemów z pamięcią, otępień
Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności w relacjach, problemów w miejscu pracy, wypalenia zawodowego.
Od wielu lat jest konsultantem w antydepresyjnym telefonie zaufania.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Katarzyna Szaulińska Dynowska Konteksty Psychiatria Mokotów

Dr n. med. Katarzyna Szaulinska-Dynowska

Specjalistka Psychiatra, Psychoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 2018-2019 pełniła obowiązki ordynatora oddziału detoksykacyjnego OLZA w Zakładzie Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Ukończyła czteroletnie szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji.
Doświadczenie kliniczne zdobywała między innymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Universidade de Lisboa w Portugalii.
Jest autorką pracy doktorskiej „Obturacyjny bezdech senny u chorych na schizofrenię” oraz licznych prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Stworzyła scenariusz komiksu o depresji „Czarne Fale” i współtworzyła oraz koordynowała program profilaktyki depresji u młodzieży oparty o komiks „Czarne Fale-lekcje o depresji”.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Cezary Żechowski Psychiatra dzieci i młodzieży Konteksty Psychiatria

Dr n. med. Cezary Żechowski

Specjalista Psychiatra, Psychoterapeuta

Dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra oraz psychoterapeuta dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin, członek m.in. Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par, Międzynarodowego Neuropsychoanalitycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości.

Aktualnie kieruje Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie, ordynator oddziału rehabilitacji psychiatrycznej dla młodzieży.

Wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, SWPS, UKSW, Uczelni Łazarskiego. Autor licznych publikacji z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dwukrotny Laureat Nagrody im. Profesora Stefana Ledera za szczególne osiągnięcia w psychoterapii przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zainteresowania naukowe – neuroafektywne podstawy osobowości, teoria przywiazania, psychoanaliza, psychoterapia, praktyki dialogiczne, psychiatria środowiskowa.

Konteksty Psychiatria Mokotów

Nasz zespół tworzą doświadczeni i stale poszerzający wiedzę lekarze psychiatrzy. Ich holistyczne podejście oraz wrażliwość na indywidualny, kulturowy i społeczny kontekst pacjenta pozwalają nieść skuteczną pomoc we wszelkich trudnościach psychicznych. Są też na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami nauki w dziedzinie zdrowia psychicznego dzięki regularnemu uczestnictwu w kursach i konferencjach.

Wszyscy nasi psychiatrzy są przychylni psychoterapii. Można u nas korzystać z pomocy lekarza i terapeuty równolegle. Naszych specjalistów z obu tych dziedzin charakteryzuje wspólne myślenie o pacjencie, dzięki któremu można uniknąć długofalowej medykalizacji procesu leczenia. Połączenie perspektyw: lekarskiej i psychoterapeutycznej pozwala skutecznie leczyć zarówno objawy, jak i przyczyny zaburzeń.