Zespół Kontekstów psychiatria

Aleksandra Górecka Konteksty Psychiatria Mokotów

Aleksandra Górecka

Specjalistka Psychiatra

Specjalista psychiatra. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 2015 roku odbywała szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Oddziale leczenia zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób z zaburzeniami nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa), zaburzeniami nerwicowymi, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami lękowymi (fobie, napady lęku), zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami snu oraz zaburzeniami psychotycznymi.

Szkoli się w nurcie psychoterapii psychodynamcznej w ramach czteroletniego studium w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii.

Edukatorka w projekcie prewencji depresji oraz samobójstw „Czarne fale” Fundacji III Kliniki Psychiatrii “Syntonia” kierowanym do młodzieży. Autorka artykułów w kampanii „Nie bój się psychiatry” stworzonej w celu promocji zdrowia psychicznego i seksualnego. Stale podnosi swoje kwalifikacji poprzez uczestnictwo w licznych konferencjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych m.in. „Masteclass in Antidepressant Treatment”, „The Preceptorship Meeting on Schizophrenia”.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Marta-Siwińska-Krawiec-psychiatra-Konteksty

Marta Siwińska

Psychiatra

Absolwentka Wydziału Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Na co dzień zajmuje się psychiatrią dorosłych. Jest lekarzem w trakcie specjalizacji w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie II Klinice Psychiatrii w Oddziale Psychogeriatrii oraz w trybie ostrodyżurowym.

Swoje doświadczenie kliniczne zdobywała między innymi w oddziale detoksykacyjnym OLZA w Zakładzie Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w IPiN oraz w Oddziale Diagnostyczno- Terapeutycznym III Kliniki Psychiatrycznej IPiN.

Jest także psychologiem. Ukończyła studia magisterskie z zakresu Psychologii na Uniwersytecie SWPS, ze specjalizacją Kształtowanie i modyfikowanie zachowania. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu obu dziedzin.

W swojej codziennej praktyce pomaga osobom z zaburzeniami psychicznymi wieku starszego, zaburzeniami snu, depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, schizofrenią, uzależnieniami, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami osobowości oraz zaburzeniami odżywiania.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Karolina Stelmaszek Konteksty Psychiatria Mokotów

Karolina Stelmaszek

Specjalistka Psychiatra

Specjalista psychiatra. Absolwentka Wydziału Wojskowo Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Odbywała szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Babińskiego w Łodzi oraz w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracowała w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz w Oddziale leczenia zaburzeń depresyjnych, lękowych i zaburzeń snu.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi – zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zespołem stresu pourazowego, zaburzeniami obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami snu oraz zaburzeniami psychotycznymi.

Współautorka materiałów edukacyjnych w kampanii „Nie bój się psychiatry” stworzonej w celu promowania zdrowia psychicznego. Stale podnosi swoje kwalifikacje odbywając staże oraz uczestnicząc w szkoleniach i kursach psychiatrycznych oraz konferencjach naukowych.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Marzena Firlej Paluch psychiatra

Marzena Firlej Paluch

Specjalistka Psychiatra

Specjalista psychiatra. Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbyła w Szpitalu Tworkowskim.
Ma doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i w praktyce ambulatoryjnej. Pracowała w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych, oddziale odwykowym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.
Była konsultantem psychiatrą Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie gdzie zajmowała się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u chorych cierpiących na schorzenia somatyczne.
W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych:
Zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
Zaburzeń lękowych, nerwicowych
Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
Zaburzeń psychosomatycznych
Schizofrenii
Zaburzeń snu
Problemów z pamięcią, otępień
Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności w relacjach, problemów w miejscu pracy, wypalenia zawodowego.
Od wielu lat jest konsultantem w antydepresyjnym telefonie zaufania.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Katarzyna Szaulińska Dynowska Konteksty Psychiatria Mokotów

Dr n. med. Katarzyna Szaulinska-Dynowska

Specjalistka Psychiatra, Psychoterapeutka

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, odbyła szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii w III Klinice Psychiatrii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. W latach 2018-2019 pełniła obowiązki ordynatora oddziału detoksykacyjnego OLZA w Zakładzie Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.
Ukończyła czteroletnie szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji.
Doświadczenie kliniczne zdobywała między innymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na Universidade de Lisboa w Portugalii.
Jest autorką pracy doktorskiej „Obturacyjny bezdech senny u chorych na schizofrenię” oraz licznych prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Stworzyła scenariusz komiksu o depresji „Czarne Fale” i współtworzyła oraz koordynowała program profilaktyki depresji u młodzieży oparty o komiks „Czarne Fale-lekcje o depresji”.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Cezary Żechowski Psychiatra dzieci i młodzieży Konteksty Psychiatria

Dr n. med. Cezary Żechowski

Specjalista Psychiatra, Psychoterapeuta

Dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra oraz psychoterapeuta dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin, członek m.in. Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, Naukowego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalizy Rodzin i Par, Międzynarodowego Neuropsychoanalitycznego oraz Europejskiego Towarzystwa Badań nad Zaburzeniami Osobowości.

Aktualnie kieruje Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie, ordynator oddziału rehabilitacji psychiatrycznej dla młodzieży.

Wykładowca m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, SWPS, UKSW, Uczelni Łazarskiego. Autor licznych publikacji z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.

Dwukrotny Laureat Nagrody im. Profesora Stefana Ledera za szczególne osiągnięcia w psychoterapii przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zainteresowania naukowe – neuroafektywne podstawy osobowości, teoria przywiazania, psychoanaliza, psychoterapia, praktyki dialogiczne, psychiatria środowiskowa.

Konteksty Psychiatria Mokotów
Fill 1

Nasz zespół tworzą doświadczeni i stale poszerzający wiedzę lekarze psychiatrzy. Ich holistyczne podejście oraz wrażliwość na indywidualny, kulturowy i społeczny kontekst pacjenta pozwalają nieść skuteczną pomoc we wszelkich trudnościach psychicznych. Są też na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami nauki w dziedzinie zdrowia psychicznego dzięki regularnemu uczestnictwu w kursach i konferencjach.

Wszyscy nasi psychiatrzy są przychylni psychoterapii. Można u nas korzystać z pomocy lekarza i terapeuty równolegle. Naszych specjalistów z obu tych dziedzin charakteryzuje wspólne myślenie o pacjencie, dzięki któremu można uniknąć długofalowej medykalizacji procesu leczenia. Połączenie perspektyw: lekarskiej i psychoterapeutycznej pozwala skutecznie leczyć zarówno objawy, jak i przyczyny zaburzeń.