Marzena Firlej Paluch psychiatra

Marzena Firlej Paluch

Specjalistka Psychiatra,

Specjalista psychiatra. Absolwentka wydziału lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Ukończyła także czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbyła w Szpitalu Tworkowskim.
Ma doświadczenie zarówno w lecznictwie szpitalnym jak i w praktyce ambulatoryjnej. Pracowała w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych , oddziale odwykowym oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego.
Była konsultantem psychiatrą Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie gdzie zajmowała się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u chorych cierpiących na schorzenia somatyczne.
W swojej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u dorosłych:
Zaburzeń afektywnych (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa)
Zaburzeń lękowych, nerwicowych
Zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (nerwica natręctw)
Zaburzeń psychosomatycznych
Schizofrenii
Zaburzeń snu
Problemów z pamięcią, otępień
Pomaga osobom doświadczającym różnego rodzaju kryzysów życiowych, trudności w relacjach, problemów w miejscu pracy, wypalenia zawodowego.
Od wielu lat jest konsultantem w antydepresyjnym telefonie zaufania

Konteksty Psychiatria Mokotów
author avatar
adkonpsy